Twój pracownik często przebywa na urlopie lekarskim? Skontroluj go!

Pracownicy często nadużywają zwolnień lekarskich, często są one brane pomimo braku choroby. Jeśli Twój pracownik często przebywa na zwolnieniach lekarskich? sprawdź czy rzeczywiście jest chory!

Zgodnie z ustawą, każdy pracodawca odprowadzający składki na ponad 20 ubezpieczonych, ma obowiązek przeprowadzenia kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. W przypadku firm zatrudniających poniżej 20 pracowników kontrole przeprowadzane są przez urzędników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem stwierdzenia prawidłowości zwolnienia lekarskiego.

Jak wygląda kontrola?

Kontrola przede wszystkim bazuje na ustaleniu miejsca przebywania osoby znajdującej się na zwolnieniu lekarskim. Kontrola musi wykazać, czy w czasie zwolnienia lekarskiego, pracownik nie pracuje w innym miejscu, bądź czy nie wyjechał na wakacje. Jeśli kontrola wykaże, że zwolnienie nie jest prawidłowo wykorzystywane, to traci on prawo do uzyskania zasiłku.

Które osoby należy kontrolować?

Nie każde zwolnienie lekarskie jest źle wykorzystywane, chociaż coraz częściej dochodzi do nadużyć na tym polu. Oto symptomy, które mogą świadczyć o nadużyciach Twojego pracownika:

  • częste przebywanie na zwolnieniach lekarskich
  • przedstawianie zwolnień lekarskich z różnych źródeł
  • czerpanie największych korzyści z zasiłków
  • stwierdzone wcześniejsze nadużycia
  • składanie zaświadczeń po terminie

Kto może przeprowadzić kontrolę?

Pracodawca może zlecić przeprowadzenie kontroli detektywowi. Doświadczony detektyw warszawa musi uzyskać od pracodawcy upoważnienie. Ustali on miejsce pobytu pracownika i sprawdzi, czy rzeczywiście jego przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest zasadne. Jeśli okaże się, że zwolnienie lekarskie jest niezgodne, wówczas sporządzi on protokół kontrolny, który będzie przedstawiał informacje, czy pracownik podczas zwolnienia lekarskiego nie wykonuje innej pracy zarobkowej, a także szczegółowo przedstawi daną sytuację. W zapisie kontrolnym będą wyszczególnione nieprawidłowości.

Co w przypadku, gdy pracownik nie przebywa na urlopie w miejscu zamieszkania?

Jeśli w drodze postępowania kontrolnego stwierdzi się, że pracownik podczas zwolnienia lekarskiego nie przebywał pod adresem zamieszkania, taką kontrolę należy powtórzyć i wezwać pracownika do przedstawienia uzasadnienia. Jeśli pracownik nie przedstawi rzetelnych powodów jego braku w miejscu zamieszkania, może on utracić prawo do uzyskania zasiłku. W tym przypadku pracodawca ma prawo odmówienia wypłacenia wynagrodzenia. Tu również można posłużyć się wsparciem biura detektywistycznego, które ustali faktyczne miejsce pobytu pracownika. Jeśli pracownik, jedynie poda informacje, że w tym czasie przebywał na wizycie lekarskiej, bądź udał się do apteki po lekarstwa, sprawny detektyw zbada, czy rzeczywiście mówi prawdę.

Działania ZUS

W każdym przypadku przeprowadzanej kontroli, decyzję może wydać ZUS. Dzieje się tak w przypadku, gdy pracodawca zastanawia się co do ustaleń przeprowadzonej kontroli, bądź gdy pracownik nie zgadza się z przedstawionymi faktami. ZUS podejmuje działania tylko i wyłącznie w przypadki, gdy pracodawca bądź pracownik zastosował takowe żądanie.

Rozstrzygnięcie sporu trafia wówczas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie urzędnicy z ZUS’u mogą udać się po opinię chorego do lekarza, który wydał dane zwolnienie lekarskie. Lekarz będzie zobowiązany do przedstawienia faktów, które przyczyniły się do udzielenia zwolnienia. Na podstawie przeprowadzonej kontroli i po ustaleniu wszystkich faktów, stwierdza się, czy rzeczywiście doszło do nadużycia. ZUS może wydać odmowę udzielania zasiłku na czas choroby, pracownik przebywający na urlopie może również utracić wsparcie finansowe na rzecz przeprowadzenia rehabilitacji.

Zadanie dla detektywa

Jeśli ciężko jest stwierdzić, czy przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest zasadne, wówczas obserwacje przeprowadzone przez detektywa dostarczą wystarczających dowodów. Biuro detektywistyczne warszawa sprawdzi, czy chora osoba opuszcza miejsce zamieszkania, a jeśli tak, to sprawdzi w jakim celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *